บ้านเราเป็นพวกสายแข็ง(กระด้าง) ไม่เคยทำหวานแหววกันเบย แต่อยากบอกว่าเทอเป็นทุกอย่างของอิฮั้นจริงๆ ’ เขารักเทอนะคุณนายเอียด  ’ 💜💛💚 #mothersday #ilovemum #myeverythings #warmlycuddle

บ้านเราเป็นพวกสายแข็ง(กระด้าง) ไม่เคยทำหวานแหววกันเบย แต่อยากบอกว่าเทอเป็นทุกอย่างของอิฮั้นจริงๆ ’ เขารักเทอนะคุณนายเอียด ’ 💜💛💚 #mothersday #ilovemum #myeverythings #warmlycuddle